CGF (KONSANTRE GROWTH FAKTÖR) – CD 34

Konsantre edilmiş büyüme faktörleri – Concentrated growth factors; (CGF) uygulamaları ilk kez 2006 yılında Sacco tarafından kullanılmıştır.

Kök hücre nedir ? :

1.Kendini yenileyebilen

2. Farklı hücrelere farklılaşabilen

3. Klonal hücre

CD34+ hücre membranındaki bir yüzey antijenidir. Kök hücreler de bu yüzey antijenini taşıyan hücrelerin arasındadır. Ayrıca, kök hücre özelliklerini taşıyan başka hücre subpopülasyonları da mevcuttur. Örneğin, CD133+ hücreler bunlardan birisidir.Kök hücre yüzey işaretcileri: C-kit, oct-4, cd-34, cd-38, cd-44, cd-133, nestin.

CD-34: Erken hemapoetik kök hücre işaretleyici, periferik MNH lerin yüzde 0,1 olup kemik iliği MNH lerinin yüzde 1-4 dür.

Growth Faktör (büyüme faktör) : Doğal polipeptit hormonları olup, doku tamirinde yer alan hücre proliferasyonunu (çoğalmasını) , kemotaksisini (hücrelerin uyarana karşı tepki vermesi), farklılaşmasını tetikler ve matriks remodelling (yeniden yapılanma) ile angiogenesis’i (yeni dama roluşumu) destekler.

Doku Rejenerasyonunda (yenilenmesi) etkili Growth Faktörler:

Transforming Büyüme Faktörü (TGF β1), VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor), Insulin-like growth factor (IGF) , Trombositlerce salınan Büyüme Faktörü (PDGF) , Asidik ve bazik Fibroblast Büyüme Faktörü (FGFs), Interlökinl (IL-1), Interlökin2 (IL-2)

Plateletler (trombosit) dışında lökositler ve eritrositler de Transforming Büyüme Faktörü (TGF β1) içerirler. CGF tüpümüzün kırmızı bölümünüde tedavide kullanımında değerlendirmek gerekir.

Kökhücreler başlıca 2 grupta toplanabilir:

1. Embriyonik kök hücre; Totipotent(zigot), Pluripotent, blastokist dönemi

2. Erişkin tip kök hücre; Multipotent, doğum sonrası kök hücreler, kordon kanı, kemik iliği, adipoz doku, periferik kandaki kök hücreler

Erişkin tip kök hücre: Erişkinlerde farklılaşmış bir dokuda (örn,kan) bulunan farklılaşmamış hücre grubudur. Multipotent hücrelerdir.Erişkin tip kök hücreler, kaynaklandıkları dokuların özelleşmiş hücre tiplerine farklılaşabilir ve plastisite (normal halini koruyabilme) yetenekleri vardır.

Hematopoetik kök hücreler; Periferik kanda, kemik iliğinde

Mezankimal kök hücreler; Kemik iliğinde, adipoz dokuda

Kök hücreler, kaynaklandıları doku dışında başka dokuların hücrelerine de dönüşebilir. Bu duruma kök hücre plastisitesi denir. Plastisite konusunda Lemischka ve Anderson’un yayınları vardır. Kas içinde yer alan hücrelerin kan hücrelerine dönüşme yeteneği olduğu yada tam tersine pürifiye hematopoetik kök hücrelerden kas hücreleri oluşabileceğini

Beyindeki bazı hücrelerden kan hücreleri elde edilebileceğini, Kök hücreler yardımı ile hasarlı miyokardiyumun onarılabileceğini bulmuşlardır.

Kemik iliğinde günlük 175 milyar kırmızı hücre, 70 milyar beyaz hücre üretilir ve ihtiyaç halinde 10 katına kadar üretim yapılabilir.

En iyi olasılıkla bile periferik kandaki kök hücre oranı ile kemik iliğini karşılaştırırsak, periferde 100 kat daha az kök hücre vardır. CGF’lerin IV uygulanması sonrası yaklaşık bir hafta boyunca, kandaki growth faktör miktarı normalden yüksek seyreder.

Periferik dolaşımda yer alan az sayıdaki CD34+ hücrelerinin bile vasküler onarım, neo vaskülerizasyon ve angiogenesis üzerinde önemli etkisi olduğunu gösteren yayınlar mevcuttur. Bu kadar az ve değerli kök hücreleri, en az kayıp ile en fazla sayıda toplayabilmek için ayrıntılara çok dikkat etmek gereklidir. Doğru teknik, doğru malzeme ve yeterli hazırlık zorunludur.

CGF Avantajları; Kimyasal kullanılmaz, Daha çok büyüme faktörü elde edilir CGF CD34+ hücrelerini içerir, Laboratuar işlemleri yoktur, Muayenehane koşullarında yapılabilir, Tekcihaz, steril tüp, pratik uygulama, CGF periferik kandan elde edilir. Klinik kullanımda sadece Na yada Ca heparin içeren tüpler uygundur. (Biyofonksiyonel Tıp Kliniğimizde yeşil kapaklı Na heparin içeren tüpler kullanmaktayız). Heparinin varlığı, tüplerde GF aktivasyonunu dahada iyileştirmektedir. CGF’in ozonlanması GF etkinliğini arttırmaktadır.