Ozon Gazı Kullanım Alanları

Ozon, uzun yıllardır gıda ve sterilizasyon endüstrisinde ve veterinerlik alanlarında insanlığın hizmetindedir. Bu alanlarda sterilizasyon amacıyla kullanılmaktadır. 

  • Gıdalarda sterilizasyon amacıyla kullanımına FDA 1982 yılında onay vermiştir. 
  • Almanya’da 2. Dünya Savaşı’nda suların sterilizasyonunda ozon kullanılmıştır. 
  • Klordan yaklaşık 3000 kat da güçlü dezenfektan olduğundan havuzlarda parazit, sporlar, mantarlar ve kistlere karşı kullanılmaktadır. 
  • Hayvancılık sektöründe gıdaların kontaminasyonunu (bulaşma) önlemede ve raf ömrünü uzatmada kullanılmaktadır. 
  • Dünyada  son 50 yıldır özellikle MEDİKAL amaçlı kullanılmaktadır. 

Türkiye’de ise daha önceleri gayri resmi olarak uygulanırken 2014 yılında yayımlanan yönetmelikle Sağlık Bakanlığı tarafından sertifikalı eğitim kapsamına alınmış, bazı üniversitelerde tabip ve diş tabiplerine uygulamalı eğitimler verilmeye başlanmıştır.