Ozon Uygulama Yöntemleri

1. MAJÖR OTOHEMOTERAPİ (KAN YIKAMA YÖNTEMİ) 

Genelde hastadan 100 ml kan alınır. Hekimin uygun gördüğü dozda ayarlanmış ozon gazı ile yaklaşık 2-3 dakika karıştırıldıktan sonra ozonlanmış bu kanın tekrar kişiye damar yolu ile verilmesidir. 

2. SERUM OZONLANMASI (SF;SERUM FİZYOLOJİK) 

Belli hacimde serum fizyolojik içine belli sürede hekimin uygun gördüğü dozda ozon gazı verilirken aynı anda hastaya damar yolu (AKTİF OZONLAMA)  ile verilmesidir. 

3. MİNÖR OTOHEMOTERAPİ (KAS İÇİ YÖNTEMİ) 

Kişiden alınan 2-5 ml kanı uygun dozda ozonla karıştırarak kas içine enjekte edilmesidir. 

4. CİLT ALTI (SUBCUTAN)  YÖNTEMİ 

Belirlenmiş doz ve hacimdeki ozon gazı ince uçlu iğnelerle cilt altına enjekte edilir. 

5. VÜCUT  BOŞLUKLARINA UYGULAMA 

Rektal (makat), vajen ve kulak yoluna püskürtme ile ozon gazı verilmesidir. 

6. İNHALASYON (SOLUMA) YÖNTEMİ 

Zeytinyağından geçirilmiş ozon gazından elde edilen OZOL gazının solutulmasıdır. Normalde ozon gazı solutulursa yakıcı etki yapar. Ozol gazı solutulduğunda ise yakıcı etki olmadığı gibi tedavi açısından 10 kat daha etkili olduğu tespit edilmiştir. 

7. EKLEM İÇİ VE ÇEVRESİNE UYGULAMA 

Hekim tarafından uygun endikasyon ve uygun dozda eklem çevresine eklem içine ozon gazı enjekte edilmesidir. 

8. TORBALAMA YÖNTEMİ 

Hastalığın olduğu vücut uzvunun (el, ayak, bacak, kol..) torba içine alınarak belli dozda ozon gazı verilerek uygulanır. 

9. OZON SAUNA 

Tüm cildin üzerinde ısı veya buhar artırılarak cildin nemlenmesi sağlandıktan sonra ozon gazının cilt üzerinden emdirilmesi esasına dayanır. Kişi ozon sauna adı verilen kabinler içerisinde oturarak veya yatarak kafa dışarıda kalacak şekilde terlemesi sağlanır. Gözenekler açıldıktan sonra ortalama 20-30 dk kadar ozon gazı verilerek vücut ozonlanır. Tamamen ağrısız ve acısız bir işlem olup işlem esnasında hasta çok tok olmamalı ve bol sıvı tüketmelidir.  

10. KİTLE İÇİNE VE ÇEVRESİNE UYGULAMA 

Tümör ,yağ bezesi gibi kitlelerin içine lokal ozon uygulanmasıdır. 

11. TOPİKAL OTOHEMOTERAPİ 

Kişinin kendi kanı ozonlanarak patch (yama) halinde Yara üzerine uygulanmasıdır. 

12. PRP VE OZONTERAPİ 

Kişinin kendi kanı santrifüjde muamele edilerek trombosit açısından zengin serum edilmesine PRP diyoruz. Bu serumu ozonlayarak cilt, eklem içi yada hastalıklı bölgeye enjekte ederek hücre tamiri ve yenilenmesini sağlamış oluyoruz. 

13. YAĞ VE SUYUN OZONLANMASI 

Ozonlanmış  zeytin yağı cilde sürülebilir. Yine belli sürede ozona tabi tutulmuş ozonlu su belli hastalara ağızdan içirilebilir. 

14. SAÇ OZONLAMA 

Kafanın saçlı bölgesine cilt altına ozon gazı uygulanmasıdır. Saç hastalıkları ve dökülmelerinde etkilidir. 

15. DİŞ MACUNU OZONLAMA 

Diş macunu üzerine ozon yağı sürülerek dişler fırçalanırsa gingivitaft, herpes gibi hastalarda faydalı olacaktır.