Prp Kimlere Yapılamaz?

• Kritik trombositopeni, Hipofibrinojenemi

• Hemodinamik dengesizlik

• Antikoagülan tedavisi

• Allerjik hastalarda dikkatli olunmalıdır.

• Sepsis-Akut ve kronik enfeksiyonlar

• Kronik karaciğer patolojisi