Tıbbi Nebevi ve Hacamat

Bütün peygamberler hem mânevî hem de maddî hayatta rehber insanlardır; onların hâl ve hareketleri ve mucizeleri ile ilim noktasında da nihai hudutlar çizilmişdir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) kalb ve gönüllerin tabipliğini yaparken, hekimlikte de ufuk açıcı ve önder konumdaydı. O (s.a.v), bugün için hikmetleri yeni yeni anlaşılmaya başlanan, tıbb-ı nebevî ismiyle bilinen birçok tedavi usulünün öncüsüdür Hacamat, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) yaptığı ve ümmetine tavsiye ettiği vücuttan kan akıtılarak yapılan tedavi şekildir. Hacamatın ayın çekim gücünün artması münasebetiyle kameri ayların on yedi, on dokuz ve yirmi birinde yapılması tavsiye edilmiştir.
“Hacamat (fazla) kanı giderir, beli hafifletir, gözü parlatır.” (Hz.Peygamber S.A.V) 

 (Tirmizi, Tıb, 12; Ebû Dâvud, Tıb, 5).  Sağlığın muhafaza edilmesi maksadıyla hacamat yaptıran ve hacamatı tavsiye eden Resul-i Ekrem (s.a.v) ve ashabının, baş bölgesi (Buhari, Tıb 13; Müslim, Musakat 62, 63), iki omuz arası (Ebu Davud, Tıb 4; İbn Mace, Tıb 21), Kürek kemikleri arası (Ebu Davud, Tıb 4; Tirmizi, Tıb 12), kuyruk sokumu ve ayağın üstünden (Buhari, Tıb, 14, 15; Ebu Davud, Menasik, 35, Tıb, 4,5) hacamat yaptırdıkları rivayet edilmektedir. 

HADİSLER 

1- ”Miraç’tan inerken hangi melek cemaatine rastlasam,Ey Muhammed! Ümmetine hacamat olmalarını emret’ dediler.“  

2- Tedavi olduğunuz şeylerden şunlarda şifa vardır. Hacamat, bal şerbeti ve hastalığa uygun bir dağlama, lakin ben dağlamayı sevmem. Sayfa:149 No:7 Hz. Ebu Busre(r.a.)  

3- Hz. Ali radiyallahu anh anlatiyor: “(Bir gün) Cebrail Resulullah aleyhissalatu vesselam’a, Ahdaayn (boynun iki tarafindaki damar) hizasindan ve kahilden (iki omuzun arasi) hacamat olma emrini getirdi.” Tirmizi bu rivayette bulunur: “(Resulullah aleyhissalatu vesselam) ayIn onyedisinde, ondokuzunda ve yirmi birinde hacamat olurdu.” Tirmizi, Tibb 12, (2052). 

4- Haya, hilm(nefse hakim olmak), hacamat, misvak, güzel koku, çok aile sahibi olmak peygamberlerin sünnetidir. Sayfa:449 No:13 Hz. İbni Abbas (r.a.)  

5- Kafa çukurundan hacamat unutkanlık getirir.bundan sakının ‘La ilahe illallah’deyin ve çokça istiğfar getirin. Zira bu ikisi dünyaya zillete karşı eman ve ahirette ise cehennemden siperdir. Sayfa:202 No:3 Hz. Enes (r.a.)  

6- Aç karnına hacamat daha iyidir. Bunda şifa ve bereket vardır. Aklı ve hafızayı ziyade eder. Perşembe günü Allah’ın (c.c.) bereketi üzerine hacamat olun. Cuma, cumartesi günleri hacamattan sakının.(Zaruret halinde ve tedavi amacıyla bu günlerde de hacamat yapılabilir.) Pazartesi ve Salı hacamat olun. Çünkü bu günler Cenabı Hakkın Eyüp (a.s.)’a beladan afiyet verdiği günlerdir. Çarşamba dan da sakının. Zira Eyüp (a.s.)’ın hastalığı bugün geldi. Cüzzam ve baras(vitiligo) hastalığı Çarşamba günü veya gecesi meydana çıkar. Sayfa:201 No:14 Hz. İbni Ömer (r.a.) 

7- Pazar günü hacamat olmak şifadır. Sayfa:202 No:1 Hz. Cabir (r.a.) 

8- Boynunuzdan hacamata devam edin. O, yetmiş iki türlü hastalığa ve beş büyük derde devadır. Cünun, cüzzam, baras(vitiligo), diş ağrısı gibi. Sayfa:318 No:6 Hz. Abdülhamid (r.a.)  

9- Ademoğlu karnından daha kötü bir kap doldurmamıştır. Oysa ki Ademoğlu için belini doğrultacak birkaç lokma yeterlidir. Şayet mutlaka yemesi gerekiyorsa, o zaman (midesinin) üçte birini yemek, üçte birini su, üçte birini de nefes için ayırsın.” (Tirmizi, Zühd, 47) buyurmuşlardır. 

10- Geğirmeni bizden uzak tut. Zira, dünyada insanların en çok doymuş olanları, Kıyâmet günü en çok aç kalacak olanlardır.” İbn Mâce,  

11- Allah’ın Elçisi (s.a.v.) şöyle buyurdu : “Kim, her ay üç gün sabahleyin, bir kaşık ‘BAL‘ alırsa, o kimsenin başına büyük dert (hastalık) gelmez.” (Sünen-i İbn-i Mace, C.9. H.no:3450.)