Prp Uzun Dönemde Etkisiz mi?

Everts ve ark., açık subakromiyal dekompresyon uygulanan hastaların bir grubuna lökosit ve PRP uygulamışlar ve bu grupta fonksiyon ve ağrının daha iyi olduğunu saptamışlardır. 2 yıl sonraki değerlendirmelerde gruplar arasında fark bulunamamış olması; PRP’nin erken biyolojik yanıta neden olduğunu ancak geç dönemde ( 2 yılın sonunda ) fark yaratmadığı yargısını ortaya çıkarmıştır.

Kliniğimizde genelde yüz ve saç uygulamalarında 3 hafta aralıklarla 4 seans uygulanıp sonrasında kişinin yaşı ve vücut durumuna göre 1-2-3-6 ay ara ile tekrar seansları yapılarak PRP etkisi sürekli aktif tutulur. Yine PRP yi Mezoterapi ile beraber kombine uygulayarak etki daha da artırılır.

Diz kireçlenmesi, Menisküs, Çapraz bağ yaralanmaları, Diz eklem sıvısı azalması, tenisçi dirseği, omuz-dirsek-el ayak bilek-diz ağrılarında 3-4 hafta ara ile 4 seans uygulanıyor. Yine hekim değerlendirmesi neticesinde lokal ozon, hirudoterapi (sülük tedavisi), kupa terapisi (hacamat), nöral terapi, kinesyo bant veya mezoterapi uygulamaları ile tedaviler güçlendiriliyor.