Nöral Terapi ile Etki Nasıl Oluşuyor?

Nöralterapi tedavisi ile vücutta nörovejetatif sistemde düzenleme yapıldığını söylemiştik. Uyarı ve bilgi değişimleri nörovejetatif sistemde karşılık görmekte, vücutta meydana gelen aşırı uyarılar enerji üretimini ve dağılımını bozmakta aynı zaman da immün sisteminde yükünü artırmaktadır. Nöralterapi ile bozulan nörovejetatif sistemin diğer tabirle fabrika ayarlarına döndürülmesi veya resetlenmesi neticesinde, hücrenin enerji alımı sağlanmakta ve enerji alışverişi önündeki blokajlar kaldırılmaktadır.

Otonom sinir sisteminin vücutta dağılımına bakıldığında segmental yapıya ve segmentlerin spinal kord bağlantılarını düşündüğümüzde rahatsızlıkların ilgili olduğu segmental alanlara yapılacak enjeksiyonlar nöral terapinin ana düzenleme mekanizmalarından birini oluşturmaktadır. Yine hastalığın uç kısmı olarak düşünebileceğimiz, iletiyi bozan bozucu odak veya bozucu alanları, immün sistemin ilgi alanından çıkarmak çok önem arz etmektedir.

Nörovejetatif sistem (otonom sinir sistemi); Vücutta hücresel,sinirsel ve hormonal fonksiyonların ayarlanması ve düzenlenmesi ile direkt ilişkilidir. Bu yolaklardan birinde dahi oluşacak fonksiyonel veya  yapısal bozulmalar tüm sistemin düzenini bozacaktır. Yani bir doku veya organda ortaya çıkacak hastalık-bozulma, zamanla tüm sistemde ağı bozmaya başlayacaktır. Bozulmaya başlayan dokunun ilgili olduğu segmental alana nöralterapi ile yapılacak enjeksiyonel uygulamada buradaki patolojik refleks yolakları kesileceği gibi hücre zarındaki ileti doğru repolarizasyonla fabrika ayarlarına dönerek vücuttaki otonomik fonksiyonların düzelmesini sağlayacaktır.   

İnsan vücudunda daha önceden geçirilen ameliyat-kaza-tıbbi uygulamalar ( sezaryen- aşı skarları, farklı bölgelerde nedbeler,platin, amalgam dolgu, eklem problemleri…) veya lokal irritasyona neden olan (iltihabik,kimyasal etkenler…) durumlar,  geçirilen veya devam eden ruhsal problemler gibi hem fizyolojik hemde psikolojik alt nedenler nörovejetatif sistemi bozabilmektedirler.Vucutta tesbit edilecek bu bozucu alanlara nöralterapi uygulayarak mevcut semptomları önemli ölçüde azaltabiliriz.Yine baş bölgesinde paranasal sünusler, tonsiller, dişler bir çok kişide bozucu alan unsuru olmakta bu yapıların tedavide kontrolü önem arz etmektedir.

İnsan vücudunu ele alırken madde, ruh, ve enerji boyutu olduğunu unutmaksızın bu üç boyutunda nörovejetatif sistemle direkt bağlantılı olduğunu bilmeliyiz. Nörovejetatif sistemde meydana gelen bozulmaların bu üç boyut üzerinden hastalıklara giden sürecin başlattığıda aşikar. Nöralterapi ile bozulan nörovejetatif sistem düzenlenmekte ve bir nebze vücutta resetleme yapılmaktadır.